Huisregels

Agapi Well Being - Logo - New - Header

 

 

 

 

 • Agapi Well Being, praktijk voor massage met zorg, werkt enkel op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch of per e-mail;
 • Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk binnen 24 uur voor de geplande datum en tijd kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden; Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Agapi Well Being zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.
 • Betaling is contant of per pin mogelijk;
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de massage/behandeling;
 • Voor aanvang van de eerste massage/behandeling ontvangt u een formulier met een aantal vragen die betrekking hebben op uw gezondheid en die van belang zijn voor het geven van een verantwoorde massage/behandeling. Vooraf aan elke massage/behandeling wordt een anamnese/intake gesprek afgenomen;
 • De massage/behandeling van Agapi Well Being heeft als doel u te helpen ontspannen en u te helpen omgaan met de effecten van verschillende therapieën. Op geen enkel moment zal de massage/behandeling de plaats innemen van reguliere medische behandelingen;
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts of therapeut en/of gebruikt u medicijnen, dan kan ik u vragen met uw behandelaar te overleggen of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden;
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kunt u worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt;
 • Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes en/of blessures, dan kunt u mij NIET verantwoordelijk houden voor de resultaten of gevolgen hiervan tijdens of na de massage/behandeling;
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • De op de website vermelde informatie kan door Agapi Well Being te allen tijde worden gewijzigd.