BATC Beroepsvereniging

BATCKrachten bundelen met als doel eenheid te creëren en kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Dat was de reden om eind vorige eeuw de BATC op te richten.
BATC staat voor Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument. Zowel de consument als de holistisch natuurgeneeskundig therapeut profiteren ervan. Want in BATC zijn meer dan duizend therapeuten verenigd. Deze stichting maakt zich sterk voor een gezonde maatschappij en ook voor meer erkenning van natuurgerichte zorg.

KWALITEIT VAN ZORG

De bij de BATC aangesloten Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren hoogstaande zorg aan hun cliënten. Dat kan doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn en jaarlijks bij- en nascholingen volgen. Bovendien werken deze deskundigen aan de hand van de vijf natuurgerichte principes. Dan gaat het om energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche (bewustwording).

BATC PARAMEDISCH NATUURGENEESKUNDIG THERAPEUT

Als massagetherapeut en erkend paramedisch natuurgeneeskundig therapeut bij de BATC bied ik mijn behandelingen aan vanuit een holistische zienswijze. Uitgaanspunt is dat er aandacht is voor de gehele cliënt, zowel lichamelijk, emotioneel als geestelijk. Is er een verstoring op een niveau, dan heeft dat ook elders gevolgen.

 

 

Elk mens is uniek en heeft zijn of haar specifieke behoeften.
Hierdoor kan de benadering en behandeling bij iedere cliënt anders zijn.

 

 

DE VIJF NATUURGENEESKUNDIGE PRINCIPES

1.  ENERGIE
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Bovendien vindt er een continue uitwisseling van energie plaats tussen ons lichaam en onze omgeving. Elke cel in het lichaam heeft nieuwe energie nodig om te kunnen splitsen en om zijn werk te kunnen doen. Het lichaam streeft van nature naar een goede gezondheid en heeft een zelf herstellend vermogen. Door allerlei oorzaken – zoals verdriet, spanning of een trauma – kan het energiestelsel in ons lichaam worden geblokkeerd en uit balans raken. Hierdoor kunnen emotionele en/of fysieke klachten ontstaan. Om de energie weer vrij te laten stromen en het lichaam klachtenvrij te maken is het belangrijk de disbalans op te heffen. Dit kan onder andere door massages.

2.  PRIKKELOVERDRACHT

In alle lagen van het lichaam stroomt energie. Zo ook in het zenuwstelsel, een complex (communicatie) netwerk. De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen vormen samen dit netwerk en zorgen voor een signaaloverdracht naar andere delen van het lichaam. Door bijvoorbeeld een slechte stofwisseling kan een stagnatie van signaaloverdracht ontstaan in een deel van zenuwstelsel, waardoor sommige lichaamsfuncties niet meer goed worden uitgevoerd. Het zenuwstelsel is erg gevoelig voor prikkels. Door behandelingen waarbij warmte en druk een rol spelen (zoals bij massage en bij de Dorn/Breuss therapie) worden delen van het zenuwstelsel geactiveerd. Hierdoor wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam geprikkeld, worden energieblokkades opgeheven en komen lichaamsfuncties weer in harmonie.

3.  DRAINAGE
Door onze hectische manier van leven ontstaat vaak stress. Dat belast zowel ons lichaam als onze geest en dat kan diverse klachten zoals vermoeidheid, RSI, hoofdpijn, rugklachten, lusteloosheid en slapeloosheid geven. Door een ongezonde leefstijl kunnen eveneens klachten ontstaan. En ook dat vermindert de energie die nodig is om het communicatienetwerk in ons lichaam gezond te houden. Afvalstoffen kunnen zich ophopen en het genezingsproces wordt trager. Massage is zowel fysiek als mentaal een waardevolle methode om afvalstoffen te draineren (af te voeren) om zo onze gezondheid te beïnvloeden. Daarnaast bevordert het drinken van water het afvoeren van de afvalstoffen.

4.  VOEDING
Een gezonde leefstijl is van groot belang voor de gezondheid. Voeding is daarin een wezenlijk aspect. Gezonde voeding zorgt voor een goed evenwicht, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Ongezonde voeding belast het lichaam en kan daardoor ziekte veroorzaken. Ook kan het zijn dat voeding ogenschijnlijk ineens niet meer verdragen wordt, waardoor allergische reacties kunnen ontstaan. Het volgen van een dieet kan een oorzaak van een gebrek aan energie zijn. Door de cliënt bewust te maken van de ingrediënten en hun functie in de verschillende producten, kan er een bewustere keuze voor gezonde voeding gemaakt worden. Daarnaast is het van belang dat de cliënt zich bewust wordt van de eventuele ongezonde invloed van negatieve gedachten of gevoelens. Door die een positieve wending te geven, kan het genezingsproces positief beïnvloed worden. Klachten kunnen verdwijnen en het lichaam kan weer optimaler functioneren.

5.  PSYCHE
Om gezond te zijn is het van belang dat onze lichaamsenergie vrij door ons lichaam kan stromen. Fysieke, geestelijke en spirituele aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Onverwerkte en (on)bewust onderdrukte emoties kunnen een negatieve invloed hebben op de energiedoorstroming. Wanneer de voornaamste lichamelijke klachten beginnen te verbeteren, kan het de cliënt helpen om ook naar de psychische, emotionele en onbewuste oorzaken te zoeken en die zo nodig aan te pakken. Door bewustwording daarvan kan een begin gemaakt worden met een verandering daarin. Massage is een krachtig hulpmiddel om de cliënt te leren meer met aandacht aanwezig te zijn bij wat het lichaam laat voelen en dit gevoel waar te nemen en te ervaren. Dit kan helpen bewustere keuzes te maken voor een gezondere leefstijl. Toepassing van essentiële oliën kunnen daarnaast helpen de emoties te verzachten of te veranderen, waardoor de lichaamsenergie beter kan gaan stromen en gezondheid positief kan worden bevorderd.

http://www.batcbeheer.nl